اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

وفق تبصره ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران شورای عالی حفاظت فنی و با تایید مراجع ذیصلاح، صلاحیت ایمنی شرکت پارسیان تراش صنعت  تایید و گواهینامه مربوط صادر شد.

 دفتر تهران

تهران، خیابان پاسداران، بوستان 7 شماره 167 ، واحد 404

خط ویژه: 26656470-021


کارخانه

تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوارابن سینا، کوشاوران، کوی 16، شماره 2591

021-36426234-6