استاندار های طراحی و تولیدUL 486D-bulletin-2009

Download

UL 486c-2013

Download

UL 486a-486b-2013

Download

UL 467-2013

Download

UL 96A-2014

Download

IEC 625617-779

Download

IEC 625616-344

Download

IEC 625615-123

Download

IEC 625614-930

Download

IEC 625613-794

Download

IEC 625612-378

Download

IEC 625611-621

Download

IEC 60228-2004-11

Download

BSI BS 951

Download

BS EN 50164-2-2002

Download

BS EN 13601-2013

Download

BS EN 2874-1996

Download

BS EN 1982-2008

Download

BS EN 1982 Copper and Copper Alloy Ingots and Castings – Compositions, Uses and Typical Properties

Download

BS 7430-2011

Download

BS 7430-1998-2

Download

BS 7430-1998

Download

BS 7430+A1-2015

Download

BS 6651-1999 (Lightning)

Download

BS 4109-1970

Download

BS 2874-1986

Download

BS 970 part 3-2002

Download

BS 970 part 1-1991

Download

ASTM A123-A123M-12

Download

ASTM A123-A123M-02

Download


دفتر تهران

تهران، خیابان پاسداران، بوستان 7 شماره 167 ، واحد 404

26656489 & 021-26656483


کارخانه

تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوارابن سینا، کوشاوران، کوی 16، شماره 2591

021-36426234-6