تماس با ما

دفتر مرکزی
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بوستان ۷ شماره ۱۶۷ ، واحد ۴۰۴
تلفن: ۲۶۶۵۶۴۸۹ & ۰۲۱-۲۶۶۵۶۴۸۳

 

کارخانه
آدرس:  تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوارابن سینا، کوشاوران، کوی ۱۶، شماره ۲۵۹۱
تلفن:  ۰۲۱-۳۶۴۲۶۲۳۴-۶